Türkce

turkflag

Değerli Türkçe konuşan komşularımız, sizi kalpten selamlamak istiyoruz!

„Ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar! Bana gelin, ben sizi
rahatlatırım“ diye, inandığımız Rab İsa Mesih her insanı davet ediyor.

Rab İsa „Diriliş ve yaşam ben’im“ dedi. „Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır“

Hıristiyan inanç hakkında daha fazla danışma almak ister misiniz?

Genel bir giriş burada bulabilirsiniz.

İncil, Tevrat ile Zebur burada okuyabilirsiniz.

www.kutsalkitap.org daha bilgi verir

Siz de Türkçe sesli vaızları dinleyebilirsiniz.

Türkçe Hıristiyan televizyon de var:
www.kanalhayat.tv